logo biowijzer

 

 

 

Wat is Bioresonantie

Het begrip bio-resonantie bestaat uit bio(= leven) en resoneren. Het begrip resoneren betekent weerklinken, meeklinken, meetrillen. Ooit liet men in een tv-reclame zien dat een zangeres met haar stem een glas kon laten breken. Als de stem exact dezelfde frequentie/trilling van het glas heeft dan gaat het glas meetrillen(=resoneren) en kan vervolgens breken.

In de geneeskunde betekent dit dat een lichaam alleen mee kan gaan trillen (resoneren) als het gevoelig is voor het signaal, dus als het lichaam de trilling “herkent”, of anders gezegd als de frequentie lichaamseigen is. Dit principe wordt bio-resonantie genoemd (bio- omdat het om levende organismen gaat).

Bioresonantietherapie maakt gebruik van het feit dat ieder levend wezen een uniek trillingspatroon/lichaamseigenfrequentie heeft . Wanneer met het BICOM apparaat een therapeutische trilling aan een patient gegeven wordt is deze alleen werkzaam als deze kan resoneren bij de betreffende persoon.

 Lees verder